Helena Klímová – psychoterapie / psychotherapy


Mgr. Helena Klímová

Psychotherapist, group analyst, publicist

Membership

akryl na sololitu image akryl na sololitu - Hana Pavlátová
Image of Helena Klimova foto - Hana Pavlátová

hklimova@volny.cz
tel.(sms):
+420 605 439 354


PŘI VŠEM JEDNÁNÍ RESPEKTUJEME ETICKÉ ZÁSADY
DŮVĚRNOST, MLČENLIVOST, ÚCTU K LIDSKÉ OSOBNOSTI

Mgr. Helena Klímová

Skupinová analytička, psychoterapeutka, publicistka

Členství

picture of chairs and tree koláž - Miroslav Huptych