Helena Klímová – psychoterapie / psychotherapy


Bibliografie

články, eseje, rozhovory, studie zveřejňované od cca r. 1959 v různých čsp., zejména Literární noviny, Listy, Sudie (Řím), později Lidové noviny, Vesmír, Psychologie dnes, Group Analysis (London) aj.

Knižně „Nechte maličkých přijíti, aneb civilizace versus děti?“, vydalo nakl. Československý spisovatel 1966, a dále „Jak člověk tvoří a maří svět, aneb co děláme „MY“ a kdo jsou „ONI“?“ vydalo nakl.Konfrontace 1997

aktivní účast na konferencích, včetně mezinárodních

Z publikací posledních několika let (výběr):

 1. přednášky z teorie skupinové analýzy pro ČSPAP
 2. přednášky o PTSD jako následku holocaustu, v rámci seminářů pro středoškol. pedagogy, pořádá KVC ŽM Praha
 3. přednáška pro zahraniční mediky v Praze – PTDS as Holocaust Consequence (katedra etiky FVLKU, Vinohr.nemocnice)
 4. předn. Trauma holokaustu, jeho terapie a specifičnost, Nitra, mezinár.konf., pořadatel Dokumentačné stredisko holokaustu
 5. přednáška o úvodu do skupinové analýzy pro Skálův institut
 6. předn. Totality, Intimity, Spirituality – XIX.World Congress for Social Psychiatry, Praha říjen 2007
 7. předn. Czech Dream and Totalitarian Nightmare pro Eastern and Thames North Synod MINISTERS´ SPRING SCHOOL , 2007 Janské lázně
 8. předn. Agrese síla blahodárná, Psychosomatická konference, Liberec 2008
 9. esej The Totalitarian System and Narcissistic Injury: Holocaust Consequences as a special Case, in: Group Analysis, London, Sept.2007
 10. článek The History of Training in Group Analysis in the Czech Republic (s L.Vrbou), in: Group-Analyxtic Contexts, Sept.2007
 11. esej „Hádala se mysl s tělem – osudy tří generací českých žen“, čsp.Vesmír, květen 2008
 12. esej „Agrese jako blahodárná síla“, in: LIDOVÉ NOVINY, 7. 6. 08
 13. esej „Pudově neochočený osamělý vrah“, in: LIDOVÉ NOVINY, 9. 8. 11
 14. esej „Rodina je něco, co trvá a léčí“, in: LIDOVÉ NOVINY, 16. 8. 14
 15. rozhovor „Čtvrtstoletí darem“, in: LITERÁRNÍ NOVINY, 9. 10. 14