Helena Klímová – psychoterapie / psychotherapy


Psychoterapie individuální či ve skupině?

Psychoterapeutická skupina je velmi vhodná zejména pro mladé profesionály a studenty i pro ty, kdo vstupují do středního věku, pro muže i ženy, kteří si přejí například

Při terapii ve skupině účastníci přijímají pravidla, která šetří důstojnost, soukromí a nezávislost (podrobněji v článku Psychoterapie – odkud až kam?)

Psychoterapie individuální je určena zejména těm, kdo žádají pomoc akutně a/nebo chtějí porozumět svým motivacím hlubinným, s pomocí analýzy snů.

Terapie partnerská je určena pro dvojice, které jsou rozhodnuty spolu dobře vycházet, jenom nevědí jak na to.

Při veškerém jednání, při všech interakcích respektujeme zásady důvěrnosti (mlčenlivosti) a úcty k lidské osobnosti.